rhenen
Voor je eigen buytenverblijf

Rechten en verplichtingen

Appartementsrecht

De aankoop van een Buytenverblijf op Buytenplaets Rhenen is juridisch gevormd in appartementsrechten. Voor deze constructie is gekozen om de eenheid van het park in stand te houden. Het gedeelte waarvan de eigenaar van het appartementsrecht het uitsluitend gebruik heeft, wordt aangeduid als privé-gedeelte (het Buytenverblijf met de omliggende tuin inclusief eigen parkeerplaatsen). Je koopt daarnaast een aandeel, je wordt dus medeeigenaar, in de gemeenschap van het onverdeelde perceel en de daarop gelegen voorzieningen.

Vereniging van eigenaars

Bij een appartementsrecht is iedere eigenaar volgens de wet lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Dit verplichte lidmaatschap is niet opzegbaar en eindigt pas door de overdracht van het appartementsrecht aan een nieuwe eigenaar. Het lidmaatschap gaat dan automatisch over op de nieuwe eigenaar. Aan elke Buytenverblijf komt één stemrecht toe. Volgens de wet is het doel van de VvE de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van eigenaars. De statuten van de VvE zijn vastgelegd in de splitsingsakte. De VvE wordt vertegenwoordigd door een bestuur.

Gezamenlijk beheer

De VvE is verplicht om een reservefonds aan te houden. De leden van de VvE zijn verplicht om hieraan naar ratio deel bij te dragen. Het bestuur is verplicht een onderhoudsplan te (laten) maken. Hierin staan de te verwachten meerjarige onderhouds- en herstelkosten voor de gemeenschappelijke delen, zoals wegen en straatverlichting. Daarnaast moet er een buffer zijn voor onvoorziene kosten. Voor het uitvoeren van de beheertaken, zoals administratief/financieel, technisch en/of bouwkundig beheer, sluit de VvE een beheerovereenkomst af met de beheerder.

Fiscale consequenties

De fiscale informatie in deze brochure is van algemene aard en gaat uit van de aankoop door een private investeerder. Wij adviseren je om de fiscale gevolgen van de aankoop van je Buytenverblijf te laten beoordelen door je belastingadviseur. Als je een Buytenverblijf koopt en die via een professionele verhuurorganisatie verhuurt, kan je voor de Belastingdienst ondernemer voor de omzetbelasting worden. Je moet een btw-nummer aanvragen bij de bevoegde eenheid van de Belastingdienst in je eigen belastingdistrict. Het aanvragen van een btw-nummer is vrij eenvoudig. De makelaar of je  belastingadviseur kan je hierbij begeleiden. 

Omzetbelasting aankoop

We bieden de Buytenverblijven aan exclusief btw. De koopsom is belast met omzetbelasting (btw). Verhuur je het Buytenverblijf volledig, dan kun je de volledige voorbelasting in aftrek nemen. De btw moet je bij eigendomsoverdracht wel voldoen. Daarna kun je dit bedrag via de aangifte omzetbelasting terugvorderen. De herzieningsperiode voor de aftrek van voorbelasting op onroerende zaken is 10 jaar. 

Omzetbelasting huuropbrengsten

De huuropbrengsten zijn belast met omzetbelasting.

Inkomstenbelasting

Koop je het Buytenverblijf privé? Dan moet je de economische waarde (WOZ) meetellen in box 3 vermogensrendementsheffing van de aangifte Inkomstenbelasting. Wordt het Buytenverblijf aangekocht door een rechtspersoon (B.V. of N.V.), dan kom je in de vennootschapsbelastingsfeer.